skoki spadochronowe Piła skoki ze spadochronem Włocławek
(+48) 601 666 791 skoki z instruktorem

WYMAGANE DOKUMENTY

  • POLISA OC skoczka spadochronowego (obejmująca skoki spadochronowe, obowiązkowo na polisie musi być zapis, że polisa obejmuje skoki spadochronowe - symbol M09-00, minimalna suma gwarancyjna  300 000,00 zł ) + potwierdzenie opłacenia polisy,
  • Polisy, na których nie będzie tego zapisu nie będą honorowane. 
  • Zalecamy również ubezpieczenie NNW obejmujące skoki spadochronowe (nie jest obowiązkowe)
  • POLISĘ MOŻESZ RÓWNIEŻ WYKUPIĆ U NAS NA MIEJSCU
  • POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA 16 LUB 18 LAT (dowód osobisty lub inny dokument do wglądu)
  • ZGODA RODZICÓW (potwierdzona, dotyczy osób niepełnoletnich)
  • JEDNO ZDJĘCIE LEGITYMACYJNE (lub podobne)
  • PEN DRIVE minimum 4 GB (na materiały szkoleniowe) 
Aby zarezerwować miejsce na kursie proszę wypełnić ZGŁOSZENIE NA KURS i na adres marek@skydive-torun.pl przesłać:
  • polisę OC skoczka spadochronowego z potwierdzeniem zapłaty
  • potwierdzenie wykonania przelewu należności za kurs na niżej podane konto
Na kurs będą zakwalifikowane wyłącznie osoby, które opłaciły kurs i wykupiły polisę OC skoczka spadochronowego.
...
konto:
Firma Handlowo Usługowa TARM
Marek Tarczykowski
PKO BP SA I O/ BYDGOSZCZ
73 1020 1462 0000 7302 0020 0261
debrzno bodgoszcz